Edukacja na odległość


Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!

Życzymy Wam, aby rozpoczęte wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń, udanego a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Informujemy, że Przedszkole w Skoroszycach będzie czynne od 17 sierpnia 2020r. dla dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020, rodziców obojga pracujących. Pozostałe dzieci mamy nadzieję powitać w przedszkolu 1 września 2020r.

***

Szanowni Rodzice

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, jeżeli zaistnieje taka potrzeba rodziców ponownie uruchomimy  przedszkole od dnia 25.05.2020 r.

Przedszkole będzie czynne w godzinach od 6:45 do 15:30 – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą.

Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci

 Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

Procedury i oświadczenia rodziców  umieszczone są na stronie internetowej przedszkola pod zakładką Powrót do przedszkola Wszyscy chętni  rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich".


Podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny".

 

***

Dyrektor Zespołu Szkół w Skoroszycach  informuje, że po przeprowadzonej rekrutacji do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 wszystkie wnioski złożone w terminie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wnioski złożone po terminie będą rozpatrzone w II turze  rekrutacji uzupełniającej.

***

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych,  do dnia 24 maja 2020r. prowadzimy edukację na odległość. Materiały do pracy z dzieckiem zawarte będą na stronie przedszkola w zakładkach dla poszczególnych grup wiekowych. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

***

„Utwory i zabawy zamieszczone w scenariuszach są własnością ich autorów. Wykorzystane w scenariuszach, zostały opracowane na potrzeby edukacyjne i są przeznaczone wyłącznie do użytku dzieci i rodziców z Przedszkola w Skoroszycach w ramach realizacji zdalnego nauczania zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

  • Data aktualizacji: 2020-07-21 16:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 207 434